KONTAKT

POŠALJI PORUKU

INnovative spa d.o.o.

Flanatička 11, IV kat

52100 Pula

OIB:14748353287

direktor:Dorotea Heršak

dozvolu izdaje i za sporove je nadležan sud u Pazinu.